Het reglement van de Utrechtse Wielertrilogie


BIJ INSCHRIJVING VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET HET ONDERSTAANDE REGLEMENT:
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Mocht het evenement door externe omstandigheden of overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld. De organisatie beslist over het afgelasten van het evenement.
 • Op de vrije toertochten en familitietocht zijn de normale verkeersregels van toepassing. Deze dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers houden zich aan de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM en de overheid m.b.t. het coronavirus.
 • We werken tijdens de Giro d'Utrecht, Tour d'Utrecht en Vuelta a Utrecht samen met video- en fotografen die een sfeerimpressie maken van het evenement. Deze beelden worden gebruikt voor de website van het evenement, Facebook, Instagram, Twitter en pers. Door je in te schrijven ga je akkoord met het gebruik van deze foto’s op de hiervoor beschreven media. Volgens de geldende AVG-bepalingen kun je ons verzoeken een foto offline te halen. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website.
 • Deelname aan het evenement en toegang tot de verzorgingsposten is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnamebewijzen zijn persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Met het accepteren van de startbescheiden verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers geven middels inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door de Giro d'Utrecht, Tour d'Utrecht en Vuelta a Utrecht voor promotiedoeleinden en andere evenementen van de organisatie (Central Events). 
 • Tijdens jouw inschrijving zal je €4,- borg betalen voor het stuurbordje. Dit heeft te maken met duurzaamheid, zodat de stuurbordjes herbruikt kunnen worden. Na de finish krijg je de borg terug zodra je je stuurbordje inlevert, dit kan op verschillende manieren. Je kan dit doen door het te doneren aan KWF Kankerbestrijding bij de Giro d'Utrecht en de Vuelta a Utrecht of te doneren aan The Netherlands Heart Institute bij de Tour d'Utrecht, het in te ruilen voor een consumptie of door een terugbetaling. 
  Koop je een wielertrilogie ticket dan zal je ook drie keer de borg betalen. 

VOORWAARDEN ANNULERINGSVERZEKERING
 1. Wanneer bent u verzekerd?
  U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment dat het evenement begint. U kunt deze dekking afsluiten tot en met 7 dagen na de datum van uw inschrijving.
 2. Voor welk bedrag bent u verzekerd?
  Verzekerd is het reserveringsbedrag inclusief toeslagen die u heeft (aan)betaald.
 3. In welke gevallen bent u verzekerd?
  U bent verzekerd voor annuleringskosten in de volgende gevallen:
  – U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.
  – Een familielid in de derde graad overlijdt.
  – U of uw partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor uw inschrijving.
  – U, een huisgenoot of uw inwonend kind moet een medisch noodzakelijke ingreep ondergaan.
  – Uw ouder(s) of kind(eren) heeft (hebben) onverwacht dringend zorg nodig, die u alleen zelf kunt geven.
  – U of een andere verzekerde moet thuis aanwezig zijn vanwege materiële schade aan een eigendom, huurwoning of het bedrijf waar u of de medeverzekerde werkt.
  – U als gevolg van een medisch aantoonbaar lichamelijk letsel, ontstaan in de termijn tussen boeken van het evenement en aanvang, niet kan deelnemen aan de geplande sport. Dit dient te worden aangetoond door middel van een medische verklaring. Voor al deze gebeurtenissen geldt dat ze onvoorzien zijn, onverwacht moeten optreden en tijdens de looptijd van deze dekking gebeuren.
 4.  Wat krijgt u vergoed?
  Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal het inschrijfgeld inclusief de toeslagen die u heeft (aan)betaald.
 5. Heb je een wielertrilogie ticket en annuleringsverzekering gekocht dan is het ook mogelijk om één van de evenementen te annuleren. 

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen